contact DSP Dambovita

Tarife Laborator Chimie/Toxicologie

 

TOXICOLOGIE INDUSTRIALA

 

Tipul analizei solicitate

Parametrii determinati

Pret

Standard/Metoda de analiza

Timp de furnizare  rezultate

Toxicologie

Oxid de carbon

35 lei

SR  EN 45544-2/2003

PS-LDB-C-06

5 zile

 

Toxicologie- agenţi chimici:

 

Plumb(AAS –tehnica cuptor de grafit)*

Crom hexavalent(AAS –tehnica cuptor de grafit)*

Nichel(AAS –tehnica cuptor de grafit)*

Acetat de butil/etil*

 

Acetonă*

 

Hidrocarburi alifatice(white spirit)*

Stiren*

 

Toluen*

 

Xilen(izomeri)*

 

Amoniac*

 

Acrilonitril*

 

Fenol*

 

Hidroxizi alcalini exprimaţi în hidroxid de sodiu*

Clor*

 

Alcool etilic*

 

Toluilen-di-izocianat(2,4)*

 

Formaldehidă*

 

Tricloretilenă*

 

Mercur*

 

Acid fluorhidric*

 

Alcool metilic*

 

Benzen*

 

Hidrogen sulfurat*

 

Metil-etil-cetonă*

 

Percloretilenă*

 

Oxizi de azot (exprimaţi în NO2)*

Bioxid de sulf*

Acid clorhidric*

150 lei

 

150 lei

 

150 lei

 

45 lei

 

45 lei

 

50 lei

 

50 lei

 

50 lei

 

50 lei

 

50 lei

 

50 lei

 

50 lei

 

50 lei

 

50 lei

 

50 lei

 

50 lei

 

50 lei

 

74 lei

 

74 lei

 

45 lei

 

50 lei

 

50 lei

 

50 lei

 

50 lei

 

50 lei

 

35 lei

35 lei

50 lei

Metoda Spectrometrul cu absorbtie atomica GBC

Metoda Spectrometrul cu absorbtie atomica GBC

Metoda Spectrometrul cu absorbtie atomica GBC

Metode de investigare in domeniul Igienei Muncii-1970

Metode de investigare in domeniul Igienei Muncii-1970

Culegere de metode de investigare in domeniu  Medicinii Muncii-1991

Metode de investigare in domeniul Igienei Muncii-1970

Metode de investigare in domeniul Igienei Muncii-1970

Metode de investigare in domeniul Igienei Muncii-1970

Metode de investigare in domeniul Igienei Muncii-1970

Metode de investigare in domeniul Medicinii Muncii-1973

Metode de investigare in domeniul Igienei Muncii-1970

Culegere de metode de investigare in domeniul Medicinii Muncii-1991

Metode de investigare in domeniul Medicinii Muncii-1973

Metode de investigare in domeniul Igienei

Muncii-1970

Metode de investigare in domeniul Medicinii Muncii-1982

Metode de investigare in domeniul Igienei Muncii-1970

Metode de investigare in domeniul Igienei Muncii-1970

Metode de investigare in domeniul Igienei Muncii-1970

Metode de investigare in domeniul Igienei Muncii-1970

Metode de investigare in domeniul Igienei Muncii-1970

Metode de investigare in domeniul Igienei Muncii-1970

Metode de investigare in domeniul Igienei Muncii-1970

Culegere de metode de investigare in domeniul Medicinii Muncii-1991

Culegere de metode de investigare in domeniul Medicinii Muncii-1991

Metoda Detector gaze Triple Plus

Metoda Detector gaze Triple Plus

Metode de investigare in domeniul Igienei Muncii-1970

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

5 zile

5 zile

 

Toxicologie- pulberi:

 

Pulberi totale prelevate pe fitru*

Pulberi totale prelevate cu

Pompa Microdust*

Pulberi respirabile*

55 lei

35 lei

 

60 lei

Metode de investigare in domeniul Igienei Muncii-1970

Metoda trusa Microdust Pro

Metode de investigare in domeniul Igienei Muncii-1970

5 zile

 

5 zile

5 zile

 

Toxicologie- indicatori biologici de expunere (biotoxicologie):

 

Plumb(AAS –tehnica cuptor de grafit)*

Crom hexavalent*(AAS –tehnica cuptor de grafit)**

Acetonurie*

 

Acid hipuric*

Acid metilhipuric*

 

Coproporfirine urinare*

 

Acid delta-amino levulinic urinar*

Creatinină urinară*

Acid mandelic**

 

Tiocianaţi*

 

Mercur**

 

Fenoli totali*

 

Acid tricloracetic + tricloretanol*

80 lei

 

80 lei

 

25 lei

 

20 lei

20 lei

 

25 lei

 

25 lei

 

8 lei

25 lei

 

30 lei

 

70 lei

 

40 lei

 

50lei

Metoda Spectrometrul cu absorbtie atomica GBC

Metoda Spectrometrul cu absorbtie atomica GBC

Metode de investigatie in domeniul Medicinii Muncii-1978

Metoda chit determinare acid hipuric in urina

Metoda chit determinare acid metilhipuric in urina

Metode de investigatie in domeniulMedicinii Muncii-1978

Metode de investigatie in domeniulMedicinii Muncii-1978

Metoda chit determinare creatinina in urina

Metode de investigatie in domeniulMedicinii Muncii-1978

Metode de investigatie in domeniulMedicinii Muncii-1978

Metode de investigatie in domeniulMedicinii Muncii-1978

Metode de investigatie in domeniulMedicinii Muncii-1978

Metode de investigatie in domeniulMedicinii Muncii-1978

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

 

5 zile

 

Aceste activitati NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.
* La aceste determinări biotoxicologice rezultatul se exprima în µg/gCreatinină, respectiv mg/gCreatinină.

In pretul analizelor  pentru agentii chimici se regaseste pretul pentru prelevarea probelor:
-prelevare probe pe filtru: 20 lei
-prelevare probe pe absorbitor:15 lei.

In pretul analizelor toxicologice determinate prin metoda AAS –tehnica cuptor de grafit se regaseste  pretul pentru:
-prelevare probe pe filtru: 20 lei
-pregatire proba: 50 lei