contact DSP Dambovita

Comp. Statistica si Informatica

Atributii:
Compartimentul de statistica, pentru domeniul statisticii si informaticii din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:

 •  transmite informari operative (în timp real) persoanelor cu atributii de decizie;
 • colaboreaza cu compartimentele de epidemiologie în realizarea rapoartelor periodice, precum si a prognozelor;
 • organizeaza sistemul de evidenta primara si raportarea statistica sanitara la nivelul cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare, si al unitatilor sanitare;
 • verifica datele raportate cu evidentele primare si centralizatoare;
 • centralizeaza darile de seama de la nivelul judetului si centralizatoarele de activitate si morbiditate, trimestriale, anuale;
 • verifica si centralizeaza darile de seama privind morbiditatea cu incapacitate temporara de munca, calcularea indicatorilor de gravitate si durata medie pe ramuri de productie, calcularea indicatorilor incapacitatii si compararea lor cu perioadele anterioare similare (date comparabile);
 • codifica cauzele de deces, în conformitate cu obligatiile Ministerului Sanatatii, în buletinele de deces si de nascut mort, conform legislatiei de stare civila a populatiei;
 • verifica si codifica fisele de decese sub un an, decese perinatale, fisele cu decese materne si le compara ca numar si cauza de deces cu cele care circula prin sistemul informational al Institutului National de Statistica;
 • verifica si tine la zi registrul judetean de cancer;
 • organizeaza cursurile de perfectionare a personalului de statistica si instruirea cu privire la codificarea morbiditatii, a incapacitatii temporare de munca si buna completare a evidentelor si darilor de seama, precum si arhivarea formularelor statistice în conformitate cu indicatorul termenelor de pastrare a documentelor;
 • organizeaza tiparirea pe plan local a imprimatelor necesare tuturor unitatilor sanitare;
 • centralizeaza, verifica si transmite la Centrul de Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti darile de seama de stat ale Institutului National de Statistica (unitati, paturi, personal, activitati) la datele fixate;
 • tine evidenta si raporteaza miscarea personalului medical pe unitati, specialitati medicale, sexe si vârsta si actualizeaza permanent registrul national;
 • participa concret la toate anchetele medicale de sanatate organizate de Centrul de Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti pentru aflarea opiniei populatiei privind calitatea si necesarul de asistenta medicala, opinia specialistilor privind structura retelei sanitare, necesarul de medicamente, necesarul de personal medico-sanitar etc.;
 • participa la aplicarea sistemului informational al spitalelor si al altor unitati sanitare, în conformitate cu aprobarea Ministerului Sanatatii si a Bancii Mondiale privind informatizarea sectorului de sanatate din România;
 • este responsabil pentru organizarea bazei de date judetene, verificarea si codificarea informatiilor la intrarea si iesirea din aceasta baza de date a ocrotirii sanatatii;
 • pune la dispozitie tuturor compartimentelor interesate toate datele solicitate;
 • colaboreaza cu celelalte compartimente si servicii ale directiei de sanatate publica pe probleme legate de statistica medicala;
 • alte atributii specifice stabilite de directorul executiv al directiei de sanatate publica.

 

CONTACT:

e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
tel/fax:  0245214952
 

Descarcare Formulare statistice

Morbiditate (model 2016)

Fisa deces 1-4 ani (model 2016)

Fisa deces complicatiile sarcinii (model 2016)

Fisa deces mama cauze indirecte (model 2016)

Fisa deces perinatal (model 2016)

Fisa deces sub 1 an (model 2016)

Dare de Seama cu principalii indicatori ai cunoasterii sanatatii (model 2016)

MS_60_4_1_A Dare de seama boli infectioase si parazitare (model)

Centralizator lunar (model 2016)

Consultatii tratamente cabinete (model 2016)