contact DSP Dambovita

Cod parafa

Documente necesare pentru inregistrarea in Registrul Unic Judetean al Medicilor


Eliberarea codului de parafa

 • Cerere adresata directorului D.S.P. Dambovita in care se solicita atribuirea unui cod de parafa (download model);
 • Adeverinta de salariat de la un loc de munca din reteaua sanitara din judet, certificat de inregistrare in registrul Unic al cabinetelor sau contract prestări servicii,dupa caz;
 • Certificat de medic specialist (original si copie);
 • Certificat de membru al Colegiului Medicilor valabil pentru anul in curs(original si copie);
 • Diplomă de absolvire a facultăţii de medicină/stomatologie(original si copie);
 • Buletinului/Cardului de identitate(original si copie).

Eliberarea unui nou cod de parafa in caz de pierdere, furt

 • Cerere adresata directorului D.S.P. DAMBOVITAi in care se solicita un nou cod de parafa(download model);
 • Dovada unui anunt dat in unul din ziarele locale privind pierderea sau furtul parafei
 • Adeverinta de salariat de la un loc de munca din reteaua sanitara din judet, certificat de inregistrare in registrul Unic al cabinetelor sau contract prestări servicii,dupa caz;
 • Certificat de medic specialist (original si copie);
 • Certificat de membru al Colegiului Medicilor valabil pentru anul in curs(original si copie);
 • Diplomă de absolvire a facultăţii de medicină/stomatologie(original si copie);
 • Buletinului/Cardului de identitate(original si copie).

In atentia medicilor rezidenti:

Potrivit prevederilor art. 17, alin (1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 179 / 2008 "incepand cu promotia 2005 de absolventi licentiati ai facultatii de medicina, dobandirea dreptului de libera practica se face dupa promovarea examenului de medic specialist".

De asemenea, acelasi act normativ la art. 18, alin. (2) prevede pentru medicii aflati in practica supravegheata / asistata ca "Actul medical pe care il presteaza medicul in timpul celor 3 ani de practica este sub responsabilitatea unui medic cu drept de libera practica.".

Avand in vedere cele de mai sus, medicii aflati in practica supravegheata / asistata nu pot beneficia de acordarea unui cod de parafa.

DOCUMENTATIA SE DEPUNE LA COMPARTIMENTUL AVIZE/AUTORIZATII