contact DSP Dambovita

Ziua Mondială a Igienei mâinilor

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Împreună creștem conștientizarea – Spălatul mâinilor salvează vieți!

5 mai 2023

 

Ziua Mondială a Igienei mâinilor(“Save Lives: Clean Your Hands”)- iniţiativa Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) lansată în 2009 - este marcată în fiecare an la data de 5 mai, propunându-și să evidențieze la nivel global importanța igienei mâinilor.

Practicarea igienei mâinilor protejează deopotrivă oamenii, pacienții și personalul medico-sanitar. Simplul gest al spălării mâinilor poate să prevină răspândirea germenilor, inclusiv a celor rezistenți la antibiotice, mâna murdară reprezentând principal cale de transmitere a infecțiilor în unitățile sanitare. Personalul medical trebuie să respecte cu strictețe cele 5 momente cheie ale igienei mâinilor atunci când oferă îngrijiri medicale:

1.Înainte de a intra în contact cu pacientul

2.Înainte de a îndeplini proceduri aseptice

3. După expunerea la fluide ale corpului

4. După contactul cu pacientul

5. După atingerea obiectelor aflate în contact sau în apropierea pacientului

Practicarea igienei mâinilor de către personalul medico-sanitar poate fi repetată chiar și de 100 de ori pe parcursul unei zile de lucru. Complianța la respectarea regulilor de igienă a mâinilor poate să fie influențată de foarte mulți factori. Constrângerile de timp, volumul mare de lucru, lipsa resurselor, poziționarea deficitară a obiectelor/mobilierului în spațiile de lucru, prezența leziunilor la nivelul tegumentului mâinilor personalului, dar și repetarea unor tipare comportamentale incorecte au fost identificate drept posibile bariere. De aceea, igiena mâinilor trebuie încurajată prin implementarea de măsuri preventive permanente la nivelul organizațiilor din domeniul medical.

În acest an “Ziua Mondială a Igienei Mâinilor (“Save Lives: Clean Your Hands”)are ca temă îmbunătățirea acțiunilor de prevenție a infecțiilor și a rezistenței antimicrobiene și construirea unei culturi a siguranței și calității în care igiena mâinilor este prioritară. Măsurile eficiente de prevenire și control al infecțiilor, inclusiv igiena mâinilor, previn 70% din infecțiile asociate asistenței medicale (IAAM), contribuind la reducerea impactului medical și economic al acestora.

 

În plus, această zi reprezintă o oportunitate de a încuraja colaborarea între populația generală, profesioniștii din domeniul medical și organizații în vederea atingerii obiectivului comun de a minimiza riscul de infecții și de dezvoltare a rezistenței antimicrobiene.

Populația poate contribui la atingerea acestui obiectiv, pentru că aproximativ 30% din afecțiunile diareice și 20% din infecțiile respiratorii (cum sunt de exemplu banalele răceli) pot fi prevenite prin igienizarea consecventă a mâinilor. Mâinile curate reprezintă o metodă de apărare împotriva infecțiilor care poate fi aplicată de oricine.

Conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății fiecare persoană ar trebui să-și spele mâinile cu apă și săpun timp de minim 20-30 secunde dacă acestea nu au murdărie vizibilă, sau să le curețe cu gel alcoolic de mâini în lipsa apei și săpunului. Dacă murdăria este vizibilă, spălarea ar trebui să dureze minim 30-40 de secunde. Igiena mâinilor este necesară: înainte și după masă, înainte și după manipularea alimentelor, după utilizarea toaletei, după suflarea nasului, după strănut și tușit, după ce s-au atins animale, după jocul/plimbările în aer liber, înainte și după vizita/îngrijirea unei persoane bolnave.

Faceți un obicei dintr-un gest simplu ce ține bolile departe! Mâinile curate salvează vieți!

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                ŞEF DEPARTAMENT,

  DR. SORIN STOICA                                                                DR. GABRIELA COSTEA   

 

Coordonator Program PN XII.,

Dr. Aquilina Meșină

                                                                       Întocmit

                                                                  Psih. Ivona Niţă

Buletin informativ

 

BULETIN INFORMATIV

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei

OMS. 1078/  2010 privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene

Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Ordinul 824/2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi funcţionarea ISS

Structura organizatorică,

atribuțiile departamentelor

institiției

Regulamentul de organizare și funcționare

Organigrama

 

Numele și prenumele

persoanelor din conducerea

instituției și ale funcționarului

responsabil cu difuzarea

informațiilor publice

Director executiv-dr. Sorin STOICA

Tel-0245 613 604

Director executiv adj. economic-ec. Valeriu VOICU

Tel. 0245 613 604

E-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Responsabil aplicarea Leg. 544/2001- cons. Marinela POPA

Tel 0245 613 566

E-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

Coordonate de contact instituţie

Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15-19

Telefon - 0245 613 566; 0245 613 604;

Fax – 0245 611 067

Audienţe

Director executiv- marţi orele 1000-1200

Director adj. ec.- miercuri- orele 1000-1200.

Persoanele care doresc să se înscrie în audienţă vor completa formularul de înscriere. Acesta  poate fi transmis prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., prin  fax, poştă sau poate fi depus personal la secretariatul instituţiei.

Solicitantul audienţei va consemna în formular motivul audienţei sau va anexa la acesta un memoriu cu privire la aspectele pe care doreşte să le prezinte cu ocazia audienţei.

Solicitarea poate fi avizată favorabil pentru primirea în audienţă sau poate fi repartizată direct compartimentului responsabil pentru soluţionarea aspectelor semnalate.

În situaţia în care aspectele prezentate au mai făcut obiectul altor solicitări, aceasta poate fi clasată.

 

Surse financiare, bugetul și bilanțul

contabil

Bugetul aprobat  pe anul în curs

Bilanțul Contabil

Programele și strategiile proprii

Programe Nationale de Sănătate

Lista cuprinzând documentele de

interes public

Materiale informative(broşuri) editate de D.S.P. Dâmboviţa în limita stocului disponibil;

Concluziile şi măsurile acţiunilor de control/misiunilor de audit;

Soluţiile adoptate pentru rezolvarea plângerilor/sesizărilor/reclamaţiilor;

Indicatorii anuali privind starea de sănătate a populaţiei;

Numărul total al acţiunilor de control, al deciziilor de suspendare a activităţii, de retrageri sau anulări de autorizaţii de funcţionare, precum şi valoarea totală a amenzilor aplicate de către Serviciul de Control în Sănătate Publică;

Numărul sesizărilor şi reclamaţiilor înregistrate la D.S.P. Dâmboviţa, în condiţiile legii;

Contractele de achiziţii, în condiţiile legii;

Progamele de sănătate;

Date statistice, documentare referitoare la starea şi evoluţia stării de sănătate a populaţiei, precum şi la tendinţele de evoluţie ale diferitelor componente ale sistemului (indicatori)

 

Listă  documente produse și/sau

gestionate potrivit legii

Procese verbale de constatare a condiţiilor igienico-sanitare;

Procese verbale de constatare a contravenţiei;

Rapoarte de inspecţie;

Decizie de suspendare a activităţii;

Decizie de retragere a A.S.F.;

Sesizări şi reclamaţii adresate Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa;

Răspunsuri la petiţiile adresate de către persoanele fizice sau juridice;

Informări statistice săptămânale, lunare,  trimestriale, anuale;

Autorizaţii sanitare de funcţionare pentru diferite obiective, eliberate conform legislaţiei sanitare în vigoare;

Avize sanitare de construcţie sau reamenajare;  

Buletine de analize  fizico-chimice şi microbiologice;

Contracte prestări servicii.

 

Modalitățile de contestare a deciziei

instituției în situația în care persoana

se consideră vătămată în privința

dreptului de acces la informațiile de

interes public solicitate

Răspunsul la solicitare se comunică în termenele:

a)10 zile pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitată, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;

b)10 zile pentru anunţarea solicitantului că termenul prevăzut anterior nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;

c)30 de zile pentru comunicarea informaţiei de interes public identificată peste termenul  prevăzut la lit. a;

d)5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului.

e)5 zile pentru informarea solicitantului privind reîncadrarea cererii ca petiţie.

Termenele se calculează de la data înregistrării solicitării, în cond. art. 20, alin4; nu intră în calculul termenelor ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua în care acesta se împlineşte.

Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucratoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.

Reclamația administrativă se depune  în teremen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a răspunsului de către persoana lezată.

Răspunsul la reclamația administrativă se transmite persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă;

Plângerea la secția de contencios administrativ a Tribunalului se face în termen de 30 zile de la primirea răspunsului la solicitare

 

 

 

                                                                                   

Promovarea vaccinărilor de rutină pentru copii aprilie 2023

Aveti mai jos linkul catre chestionarul pentru campania  pe tema Vaccinarea - promovarea vaccinărilor de rutină pentru copii - ce se va derula in luna aprilie 2023 - termen limita de completare data de 19.03.2023.

 

Precizam ca acest chestionar este adresat parintilor copiilor cu varsta sub 7 ani 

 

 https://forms.gle/joR35DYVffVxYGcAA

 

Informare Centru de Evaluare Pedriatica SJUT

INFORMARE

 

           

Incepând cu data de 01 februarie 2023, activitatea in cadrul Centrului de Evaluare Pediatrica, se va desfasura dupa urmatorul program de functionare:

           

            Luni – Vineri : 1430-1800

            Sâmbătă, Duminică si  sărbători legale: 800-1600.

 

AVOCATUL POPORULUI - audiente la Targoviste miercuri 18 ianuarie 2023

R O M Â N I A

Avocatul Poporului

 

Biroul Teritorial Ploiești

Str. Bulevardul Republicii nr.2-4, intrarea H, etaj 1, camera 155, mun. Ploieşti www.avp.ro

Tel./fax: 0244.593.227     E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Nr. 815 din  11ianuarie 2023

COMUNICAT

            Miercuri – 18 ianuarie 2023 – între orele 10:00 – 14:00, reprezentantul instituţiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploieşti va fi prezent în municipiul Târgovişte, pentru a acorda audienţe cetăţenilor din judeţul Dâmboviţaşi pentru a primi petiţii. 

           Activitatea se va desfășurala sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, situat în municipiul Târgovişte, Piaţa Tricolorului, nr. 1, în spaţiul pus la dispoziţie în acest scop.

Cetăţenii pot solicita sprijinul Avocatului Poporului în modgratuit, fără perceperea de taxe.

            Pentru operativitate, dar și pentru respectarea unor măsuri de siguranță medicală,recomandăm persoanelor interesate ca la momentul acordării audienței să prezinte o cerere din care să rezulte pe scurt problemele cu care se confruntă, precum şi documente justificative, în copie.

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon al Biroului Teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului 0244 - 593 227.

Totodată, cetățenii care doresc să se adreseze instituției Avocatul Poporului - Biroului Teritorial Ploiești pot transmite cererile și prin poștă, pe adresa biroului din municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4, intrarea H, etajul I, camera 155, județul Prahovasau prin e-mail pe adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.. Programul de audiențe la sediu și de dispecerat este următorul: luni-miercuri în intervalul orar 10.00-14.00, marți și joi în intervalul orar 12.00- 16.00.

Reamintim cetățenilor că, instituția Avocatul Poporului este o autoritate publică autonomă și independentă față de oricare altă autoritate publică din România și are drept drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice.                                                       

 

Biroul Teritorial Ploieşti al instituției Avocatul Poporului

Ioana Enache, consilier