contact DSP Dambovita

Tratamente strainatate

Acte necesare pentru depunerea unui dosar de tratament in strainatate

Conform ordinului ministerului sanatatii 50/2004- privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare – respectiv Ordinul MS 697/2005 si Ordinul MS 1325/2009, initierea de catre Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti a Procedurii de obtinere a aprobarii pentru efectuarea tratamentului in strainatate se face numai dupa ce pacientul a parcurs si epuizat toate nivelurile de asistenta medicala in tara si exista recomandarea medicului specialist de ultim nivel ca pacientul are nevoie de un tratament care nu poate fi efectuat in Romania.

Acte necesare pentru trimiterea la comisia de specialitate pentru tratament medical in strainatate în original :

  • adeverinta de la medicul de familie in care sa se precizeze ca bolnavul este inscris pe lista acestuia.
  • recomandarea/raportul medical de la medicul specialist curant in care sa se precizeze ca pacientul a parcurs toate etapele de investigatie si tratament din tara si are nevoie de un tratament care nu poate fi efectuat in Romania .
  • cerere tip prin care se solicita examinarea pacientului de catre comisia de specialitate pentru tratament in strainatate

In copie :

  • act de identitate al pacientului si al persoanei care depune documentele (medic de familie, apartinator – sot/sotie, ruda de gradul iv – sau reprezentant legal). Este obligatoriu ca pacientul sa aiba domiciliul stabil in judetul Dambovita
  • pentru pacientii minori -copie de pe act identitate al parintilor si copie de pe certificatul de nastere.
  • documentatia medicala a bolnavului (copie de pe fisa pacientului, bilet de iesire din spital, analize efectuate etc.)