contact DSP Dambovita

Tabel nominal cu personalul imputernicit pentru efectuarea controlului sanitar

 1. Ana Amalia
 2. Chitulescu Olguta
 3. Cioranu Marilena
 4. Cirisanu Adrian
 5. Dr. Costea Gabriela
 6. Craciun Diana
 7. Dumitra daniel
 8. Dumitrescu Petru
 9. Gheorghe Gheorghe
 10. Graur Constantin
 11. Maria Ion
 12. Manguta Iulian

Domenii de competenta

Potrivit  titlului I - Sanatate Publica - din Legea nr. 95/2006  privind reforma in  domeniul sanatatii, activitatea de control in sanatate publica  este exercitata  de catre personalul de specialitate desemnat din cadrul Directiei de Control in Sanatate Publica din  Ministerul Sanatatii, precum si de catre personalul de specialitate din cadrul departamentului de control in sanatate publica al judetului Dambovita, desemnat de Ministerul Sanatatii pentru a exercita aceasta activitate.

       La nivelul judetului  Dambovita, departamentul de control in sanatate publica a functionat ca structura distincta in cadrul Directiei de Sanatate Publica, activitatea acestuia fiind  coordonata de Directia de Control in Sanatate Publica din cadrul Ministerului Sanatatii.       

        Departamentul de control in sanatate publica din cadrul  Directiei de Sanatate Publica Dambovita este organizat la nivel de servicii in specialitatile:

- controlul  unităţilor şi serviciilor de sănătate si

- inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă .

         Activitatea de control in sanatate publica consta in exercitarea controlului oficial cu privire la caracteristicile unitatilor, activitatilor si produselor, in vederea stabilirii si impunerii conformarii la cerintele prevazute de normele legale de sanatate publica din domeniile:

   a) productiei, fabricarii, prelucrarii, depozitarii, transportului, distributiei si comercializarii alimentelor, inclusiv in sectorul alimentatiei publice si colective, conform protocoalelor semnate cu celelalte autoritati din domeniu;

   b) calitatii apei pentru consum uman si a celei folosite la alte activitati umane, inclusiv a celei de imbaiere, conform protocoalelor semnate cu autoritatile competente din domeniu;

   c) gestionarii deseurilor lichide si solide si, in special, a celor  periculoase;

   d) calitatii habitatului;

   e) respectarii conditiilor igienico-sanitare in unitatile de invatamant si ocrotire a copiilor si tinerilor, precum si a procesului instructiv-educativ;

   f) mediului de munca si bolilor profesionale, in ed-inform.net cu mediul de munca;

   g) activitatilor de ingrijiri de sanatate;

   h) prevenirii si combaterii bolilor transmisibile;

   i) furnizarii de servicii care presupun riscuri potentiale pentru viata sau sanatatea populatiei ori a persoanelor care executa serviciile respective;

   j) unitatilor de producere, depozitare, desfacere a pesticidelor, a substantelor toxice si a cosmeticelor si detergentilor;

 

Atributiunile personalului imputernicit pentru efectuarea controlului sanitar

  Personalul cu atributiuni de control, respectiv inspectorii sanitari si asistentii inspectori, au urmatoarele atributiuni:

 a) constata si sanctioneaza contraventiile la normele de igiena, conform legii;

 b) pastreaza confidentialitatea privind iminenta inspectiei sanitare, inainte de inceperea propriu-zisa a acesteia, si confidentialitatea datelor pe care unitatile inspectate le pun la dispozitie;

 c) solicita unitatilor controlate orice documente necesare efectuarii inspectiei si, dupa caz, copii de pe acestea;

 d) prescriu unitatilor controlate masuri de remediere, cu stabilirea de termene si responsabilitati in vederea inlaturarii deficientelor de igiena constatate, masuri de remediere, cu stabilirea de termene si responsabilitati;

 e) propun directorului coordonator adjunct   suspendarea temporara a activitatii unitatilor si obiectivelor pana la remedierea deficientelor; in situatii cu risc major si iminent de imbolnavire a populatiei dispun suspendarea pe loc sau imediata a activitatii unitatii, obiectivului si informeaza operativ inspectorul sanitar sef despre masura aplicata;

 f) propun directorului coordonator adjunct retragerea avizului sanitar pentru proiectele de activitati, inclusiv constructii, in cazul in care nu sunt respectate normele de igiena;

 g) propun directorului coordinator adjunct retragerea avizului sanitar sau a notificarii de produs, in situatia in care substantele sau produsele sunt neconforme cu specificatiile din dosarul tehnic;

   h) opresc, denatureaza sau conditioneaza darea in consum public a alimentelor care nu corespund normelor de igiena, precum si folosirea obiectelor, materialelor si a substantelor care, prin natura lor sau prin modul de utilizare, pericliteaza starea de sanatate a populatiei;

   i) recolteaza si sigileaza probe necesare pentru identificarea si analiza riscului pentru sanatate, precum si contraprobe;

   j) dispun masuri speciale pentru bolnavii, suspectii si contactii de boli transmisibile sau purtatorii de germeni patogeni, precum si alte masuri cu caracter obligatoriu pentru combaterea bolilor transmisibile si a celor profesionale;

   k) verifica aplicarea legislatiei Uniunii Europene in domeniul sanatatii publice;

   l) verifica si raspund de respectarea legislatiei in vigoare privind prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale in toate unitatile sanitare;

   m) opresc folosirea preparatelor biologice utilizate in scop diagnostic, profilactic si de tratament, care se dovedesc necorespunzatoare sau nocive sanatatii;

   n) in situatia in care, in timpul unei activitati de control, constata existenta unui conflict de interese sau deficiente grave ce pot determina riscuri majore pentru sanatatea populatiei, comunica urgent diretorului coordinator adjunct in vederea delegarii unui alt inspector si luarii masurilor de urgenta;

   o) respecta si aplica principiile de etica si deontologie profesionala;

Achizitii Publice

Achizitii Publice

Contabilitate

Contabilitate

Buget Finante

Buget Finante

Economic/Administrativ

Economic/Administrativ