contact DSP Dambovita

ZIUA EUROPEANĂ A INFORMĂRII DESPRE ANTIBIOTICE

ZIUA EUROPEANĂ A INFORMĂRII DESPRE ANTIBIOTICE (EAAD)

18 NOIEMBRIE 2023

SAPTAMANA MONDIALĂ DE CONȘTIENTIZARE A REZISTENȚEI ANTIBIMICROBIENE (WAAW)

18 - 24 NOIEMBRIE 2023

 

            Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice (EAAD) este o inițiativă europeană coordonată de ECDC (European Center for Disease Control), celebrată anual în data de 18 noiembrie și care marchează începutul Săptămânii Mondiale de Conștientizare a Rezistenței Antibimicrobiene (WAAW) organizată anual de Organizația Mondială a Sănătății în perioada 18-24 noiembrie.

Aceste inițiative își propun să crească gradul de conștientizare la nivel mondial cu privire la rezistența la antibiotice și să încurajeze cele mai bune practici în rândul publicului larg, personalului medico-sanitar și factorilor de decizie pentru a evita apariția și răspândirea microorganismelor rezistente la antibiotice.

Rezistența la antimicrobiene (AMR) apare atunci când microorganismele supraviețuiescunui tratament antibiotic insuficient sau neadecvat, dobândescrezistențăși nu mai răspund la tratament.

Din nefericire, unele erori în prescrierea și administrarea de antibiotice au generat rezistența la antimicrobiene care a devenit în timp o amenințare din ce în ce mai mare pentru sănătatea publică, în toată lumea.  Primul afectat de aceastărezistențăeste chiar pacientul care a luat antibioticeîn mod eronat. Acesta nu va putea fi tratat la infecțiileurmătoareși, în plus, va transmite microorganismele rezistente și cătrealte persoane, propagândaceastăproblemă.

Peste 35 000 de persoane mor din cauza infecțiilor rezistente la antimicrobiene în UE/SEE în fiecare an, potrivit unui raport din 2022, ceea ce reprezintă o creștere față de estimările anterioare. Impactul asupra sănătății al rezistenței antimicrobiene (AMR) este comparabil cu cel al gripei, tuberculozei și HIV/SIDA combinate.

            Fărăantibiotice eficiente, infecțiile sunt mai greu de tratat și crește riscul de răspândire a bolilor, a formelor severe de boală și riscul de deces. Consecințele  rezistenței la antibiotice pentru economie sunt semnificative. Pe lângă deces și invaliditate, infecția cu bacterii multirezistenteare ca rezultat perioadă mai lungă de spitalizare, nevoia de medicamente mai scumpe și provocări financiare pentru cei afectați și pentru sistemul sanitar.

            România se află în rândul țărilor în ceea ce privește această problematică, iar previziunile sunt îngrijorătoare. Pe parcursul ultimului deceniu, inclusiv în ultimul an, s-a înregistrat o creștere a consumului de antibiotice cu spectru larg, antibiotice cu un risc mai mare de rezistență bacteriană. Astfel, țara noastră, alături de țări precum Bulgaria și Grecia, se situează în top 3, atât în privința consumului de antibiotice cu spectru larg, cât și al rezistenței la antimicrobiene (AMR).

            De aceea, tema din acest ana Săptămânii Mondiale de Conștientizare a Rezistenței Antimicrobiene „Împreună prevenim rezistența antimicrobiană”,necesită o colaborare intersectorială pentru a păstra eficacitatea antimicrobienelor. Pentru a reduce eficient rezistența la antibiotice, toate sectoarele trebuie să utilizeze în mod prudent și adecvat antibioticele, să ia măsuri preventive pentru a reduce incidența infecțiilor și să urmeze bunele practici în eliminarea deșeurilor contaminate.

POSTER

 

  DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                                            MEDIC ŞEF,

    DR. SORIN STOICA                                                                                                      DR. GABRIELA COSTEA                

        

Coordonator program PN XII.1,

Dr. Aquilina Meșină

                                                                                                     

   Intocmit

                                                                                                                    Psih. Ivona Nita