contact DSP Dambovita

Acte necesare pentru obtinerea autorizatiei in vederea examinarii ambulatorii a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie

Acte necesare pentru obținerea autorizației în vederea examinării ambulatorii a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie

a) cerere tip (model)

b) autorizația sanitară de funcționare

c) certificatul de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale

dovada deținerii unui spațiu în mod legal.

d)    certificatele medicilor specialişti şi asistenţilor medicali care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele de specialitate prev. de OMS 1159/2010, vizate de Colegiul Medicilor Dâmboviţa şi de OAMMR, pe anul în curs

e)     contractele de muncă ale medicilor şi asistenţilor medicali

f)      asigurarea de răspundere civilă pentru medici și asistenți, în termen de valabilitate

g)    asigurarea de răspundere civilă pentru unitate, în termen de valabilitate

h)    dovada deținerii în proprietate a aparaturii din dotare

i)      dovada achitării contribuțiilor la F.N.A.S.

j)      documente doveditoare ale verificării metrologice, a service-ului, întreținerii și verificării tehnice a aparaturii

k)    programul de lucru al medicilor.


Legislație:

-Ordinul nr. 1159 din 31 august 2010 privind aprobarea Listei unităţilor de asistenţă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie

-Ordinul nr. 1049 din 5 iulie 2019 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

-Legea nr. 345 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice