contact DSP Dambovita

Acte necesare pentru inregistrarea in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale

Cabinet Medical Individual

 • Cerere tip + cod parafa;

 • Certificatul de membru al Colegiului Medicilor/Colegiul Medicilor Dentisti conform Legii nr. 95/2006 (in care sa se regaseasca specialitatea medicala si eventual competentele si supraspecializarile) - copie;

 • Actul de avizare acreditare a cabinetului medical (Colegiul Medicilor - Str. Avram Iancu nr. 1, sector 1; Colegiul Medicilor Dentisti – Str. Salcamilor nr. 5, sector 2) - original + copie;
 • Act de spatiu (contract de vanzare-cumparare, inchiriere, comodat, concesiune) pe numele medicului - copie;

Descarca: Cerere pentru inregistrarea unui Cabinet medical individual

Descarca: Cerere pentru Certificat Anexa la Certificatul de Inregistrare a unui Cabinet medical individual

 

Societate Medicala cu Personalitate Juridica

 • Cerere tip;
 • Certificatul de membru al Colegiului Medicilor/Colegiul Medicilor Dentisti conform Legii nr. 95/2006 (in care sa se regaseasca specialitatea medicala si eventual competentele si supraspecializarile) - copie;
 • Certificat de Avizare a Societatii Medicale cu Personalitate Juridica - Colegiul Medicilor / Colegiul Medicilor Dentisti din Bucuresti - original + copie;
 • Dovada titlului de detinere a spatiului (spatiilor) in care functioneaza unitatea medico-sanitara cu personalitate juridica – copie;
 • Actele constitutive ale societatii – copie ;
 • Certificat de Inmatriculare + cod fiscal – copie ;
 • Hotarari sau acte aditionale prin care au fost facute modificari ulterioare ale actului constitutiv ;
 • Certificat constatator de la Registrul Comertului ca sunt indeplinite conditiile de desfasurare a activitatii – copie ;
 • Proces verbal de constatare a conditiilor igienico-sanitare (in cazul activitatilor de radiologie este necesara si autorizatia Laboratorului de igiena radiatiilor)- copie ;
 • Dovada de la Registrul Comertului din care sa reiasa ca societatea are obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe (cerere de inscriere de mentiuni si rezolutia pentru societatile comerciale infiintate inaintea anului 2000 si neinscrise in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale - Partea a II-a) ;
 • Documente justificative care sa ateste ca administratorul societatii medicale sau cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie sunt medici -diploma de medic – copie ;
 • Cod parafa medic / medici care lucreaza in cadrul societatii medicale cu personalitate juridical;

Descarca: Cerere pentru inregistrarea unei S.C.M. C.M.G. C.M.A

Descarca: Cerere pentru inregistrarea unui Societati Comerciale

Descarca: Cerere pentru Certificat Supliment la Certificatul de Inregistrare a unei Societati Comerciale

 

Cabinet de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical

 • Cerere tip;
 • Autorizatia de Libera Practica a titularului cabinetului - copie;
 • Act de spatiu (contract de vanzare-cumparare, inchiriere, comodat, concesiune) pe numele titularului cabinetului - copie;

Descarca: Cerere pentru inregistrarea unui Cabinet de practica individuala

Descarca: Cerere pentru Certificat Anexa la Certificatul de inregistrare a unui Cabinet  de practica individuala

 

Cabinetelor Medicale infiintate in cadrul organizatiilor nonprofit, fundatii si asociatiile cu activitati medicale, asociatiile profesionale, culte religioase si lacase de cult religios

 • Cerere tip;
 • Certificatul de membru al Colegiului Medicilor/Colegiul Medicilor Dentisti conform Legii nr. 95/2006 (in care sa se regaseasca specialitatea medicala si eventual competentele si supraspecializarile) - copie;
 • Certificat de Avizare a Societatii Medicale cu Personalitate Juridica - Colegiul Medicilor / Colegiul Medicilor Dentisti din Bucuresti - original + copie;
 • Dovada titlului de detinere a spatiului in care functioneaza unitatea (contract de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat, concesiune);
 • Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului, respectiv certificatul de inregistrare in registrul persoanelor fizice ori hotararea judecatoreasca de infiintare sau actul de acordare a personalitatii juridice;
 • Actul constitutiv;
 • Hotararea statutara a organului de conducere privind infiintarea unuia sau mai multor cabinete medicale;
 • Codul de parafa al medicului (medicilor);
 • Hotararea organelor de conducere si dovada constituirii legale (pentru cultele si lacasele de cult religios)

Descarca: Cerere pentru inregistrarea unei Asociatii, Fundatii, Organizatii, ONG

 

Acte necesare pentru radierea unui :
• Cabinet Medical Individual,
• Societate Medicala cu Personalitate Juridica,
• Cabinet de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical,
• Cabinetelor Medicale infiintate in cadrul organizatiilor nonprofit, fundatii si asociatiile cu activitati medicale, asociatiile profesionale, culte religioase si lacase de cult religios

 • Cerere tip
 • Autorizaţia Sanitară de Funcţionare/Certificat de Conformitate, original
 • Certificatul de Inregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor, precum şi suplimentele acestora, original.
 • Copie după certificatul de deces al titularului cabinetului , după caz

Descarca: Cerere de radiere