contact DSP Dambovita

Lista cladirilor din domeniul public al statului cu suprafete utile de peste 500 mp, incalzite si/sau racite

ORDINUL nr. 3466 din 6 decembrie 2013 prevede:

Art. 1
(1)Proprietarii/ Administratorii clădirilor deţinute şi ocupate de autorităţile publice centrale - ministere, alte organe de specialitate aflate în subordinea Guvernului ori a ministerelor sau autorităţi administrative autonome inventariază şi afişează pe pagina de internet proprie lista clădirilor încălzite şi/sau răcite cu o suprafaţă totală utilă de peste 500 mp

Lista cladirilor DSP Dambovita este disponibila aici.