contact DSP Dambovita

ANUNT POST VACANT MEDI0C DE FAMILIE, comuna Cornatelu, sat Bolovani

In Comuna Cornatelu , sat Bolovani , judet Dambovita,  este un post vacant de medic in specialitatea medicina de familie. 

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa Primariei Comunei Cornatelu.

Concurs de intrare în rezidențiat

            Înscrierile pentru concursul de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 2020,  se vor efectua în perioada 8 – 20 octombrie 2020, inclusiv, data poştei, prin direcţiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu reţea sanitară proprie.

            Pentru Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița dosarele vor fi trimise prin poştă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, pe adresa: mun. Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu nr.15-19, jud. Dâmbovița.

             În vederea primirii plicurilor cu dosarele de concurs, Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița va asigura permanenţă în zilele nelucrătoare.

            Candidaţii care nu doresc să depună documente în copie legalizată se pot prezenta pentru depunerea dosarului la adresa sus-menționată, având asupra lor şi documentele în original, în vederea certificării.

            Programul de lucru al compartimentului RUNOS în scopul înscrierii la concursul de rezidențiat este următorul:

            - luni – joi în intervalul orar  9,00-15,00
            - vineri în intervalul orar 9,00-13,00
            - sâmbătă, duminică  în intervalul orar 10,00-14,00

              În scopul aplicării măsurilor pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă, recomandămcandidaților să utilizeze serviciile poștale și de curierat pentru depunerea dosarelor, astfel încât să fie limitată interacțiunea umană la sediul instituției.

               În cazul în care un dosar este incomplet, reprezentanții direcției de sănătate publică vor anunța candidații în timp util.

               Unitatea   sanitară teritorială  desemnată   este Spitalul Județean de Urgență Târgoviște – Ambulatoriu.

               Modelul cererii de înscriere la concurs se regăsește pe site-ul instituției, www.dspdambovita.ro.

               Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0245617301 sau de pe site-ul www.rezidențiat.ms.ro.

cerere inscriere rezidentiat.pdf

cerere inscriere concurs rezidentiat.docx

ANUNT POST VACANT MEDIC DE FAMILIE

ANUNT POST VACANT MEDIC DE FAMILIE

In Comuna Crangurile, judet Dambovita,  este un post vacant de medic in specialitatea medicina de familie. 

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa Primariei Crangurile.