contact DSP Dambovita

Subprogramul de depistare precoce activa a cancerului de col uterin

 

SUBPROGRAMUL DE DEPISTARE PRECOCE ACTIVA A CANCERULUI DE COL UTERIN PRIN EFECTUAREA TESTARII BABES-PAPANICOLAOU LA POPULAIA FEMININA ELIGIBILA ÎN REGIM DE SCRENING

Atributiile specifice directiilor de sanatate publica în cadrul Subprogramului de depistare precoce activa a cancerului de col uterin prin efectuarea testarii Babes-Papanicolaou la populatia feminina eligibiala în regim de screening sunt:

1. asigura finantarea pentru cazurile testate Babes-Papanicolaou, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturii, borderoului centralizator însotit de copii ale formularelor FS1 aferente acestuia, prezentate atât pe suport hârtie, cât si în format electronic, sumele aferente cazurilor testate Babe-Papanicolaou contractate, efectuate, raportate si validate, în limita valorilor de contract încheiate în acest sens, la un tarif de 73 lei/caz testat Babes-Papanicolaou cu formular FS1 completat în integralitate;

 2. la un tarif de 73 lei/caz testat Babes-Papanicolaou, în conditiile prevederilor prezentelor norme si cu încadrarea în limita valorii contractului încheiat;

 3. transmite UATM - INSP solicitarea lunara de finantare, în conditiile prevederilor legale în vigoare;

 4. raspunde de urmarirea, evidentierea  s i controlul fondurilor alocate unitatilor sanitare cu paturi pentru finantarea cazurilor testate Babes-Papanicolaou contractate, effectuate s i raportate în cadrul subprogramului;

 5. monitorizeaza indicatorii specifici subprogramului raportati de unitaile sanitare care au constituit retele de screening, în conditiile prevzute în prezentele norme tehnice;

 6. transmite UATM - INSP, trimestria lsi anual, cumulat de la începutul anului în primele 20 de zile dupa încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici subprogramului;

7. colaboreaza cu UATM - R în vederea desfasurarii activitatilor subprogramului în teritoriul de responsabilitate;

8. colaboreaza cu UATM – INSP în vederea desasfurarii campaniilor de IEC;

9. colaboreaza cu UATM - R în scopul instruirii medicilor de familie în vederea planificarii si  organizarii invitarii femeilor eligibile din teritoriul de responsabilitate pentru participarea la testarea Babes-Papanicolaou;

10.participa la actiunile de control al modului de organizare, derulare si monitorizare a activittilor subprogramului.

 11. încheie contracte pentru derularea subprogramului numai cu unittile sanitare cu paturi selectate conform procedurii prevazute în anexa nr. IV.3 la anexa 5, conform modelului prevazut în anexa nr. 10 la normele tehnice, pe baza urmatoarelor documente:

        10.4.1. cerere semnata  si stampilata de reprezentantul legal al Unitatii sanitare cu paturi;

          10.4.2. actul de înfiintare sau organizare; MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 221 bis/1.IV.2015 143 143 142

          10.4.3. autorizatia sanitara de functionare sau, dup caz, raportul de inspectie eliberat de autoritatea de sanatate publica, prin care se confirma îndeplinirea conditiilor igienico-sanitare prevazute de lege;

          10.4.4. contul deschis la Trezoreria Statului sau la banca

           10.4.5. codul unic de înregistrare (cod fiscal);

           10.4.6. lista personalului medical care asigura furnizarea serviciilor medicale în cadrul fiecarei structuri medicale incluse în retea, datele de contact ale acestuia, precum si subprogramul de activitate destinat screeningului;

           10.4.7. raportul de validare emis de catre UATM- R.

 12.afiseaza, în termen de maximum 10 zile lucratoare de la data încheierii contractelor, prin postare pe pagina web si la sediul directiei de sanatate publica, lista unitatilor sanitare cu paturi care deruleaza subprogramul, precums i structura retelelor de screening, pentru informarea femeilor eligibile pentru program, si actualizeaza permanent aceasta lisaqt în functie de modificarile aparute;

 13.informeaza unitatile sanitare cu paturi care deruleaza subprogramul cu privire la conditiile de contractare a cazurilor testate Babes-Papanicolaou suportate din bugetul Ministerului Sanatatii, precum si la eventualele modificari ale acestora survenite ca urmare a aparitiei unor noi acte normative; 14.deconteaza unitatilor sanitare cu paturi care deruleaza subprogramul cazurile testate Babes-Papanicolaou contractate, realizate si raportate în cadrul subprogramului, pe baza cererii de finantare  si a documentelor justificative prevazute în normele tehnice, precum si  a borderoului centralizator prevazut în anexa nr. IV.3 la anexa nr. 5, punctul 3, subpunctul 3.4, alineatul 3.4.8), pentru raportarea cazurilor testate Babes-Papanicolaou în cadrul subprogramului în format electronic ssi pe suport hârtie, parafat, stampilat si certificat prin semnatura reprezentantului legal al unitatii sanitare cu paturi, avizat în prealabil de catre UATM – R;

 15.verifica, prin sondaj, dupa primirea documentelor, datele raportate în documentele depuse în vederea decontarii; în situatia constatarii unor neconcordante, directiile de sanatate publica retin din sumele care urmeaza a fi decontate sumele acordate necuvenit si constatate cu ocazia verificarii prin sondaj;

 16.efectueaza controlul unitatilor sanitare cu paturi care au încheiat contracte pentru derularea subprogramului, în conditiile stabilite de prezentele norme; 17.înmâneaza unitatilor sanitare cu paturi, la momentul finalizarii controlului, procesele-verbale de constatare sau, dup caz, le comunica acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum o zi lucartoare de la data prezentarii în vederea efectuarii controlului;

 18.în cazul în care directiile de sanatate publica identifica probleme ce nu pot fi solutionate la nivel local, acestea vor fi comunicate în scris UATM – R si respectiv UATM – INSP. 144 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 221 bis/1.IV.2015 144.

 

        RETEUA DE SCREENING PENTRU CANCERUL DE COL UTERIN A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA TRAGOVISTE

TABEL  CU FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE CABINETE MEDICALE INDIVIDUALE  SUBPROGRAM SCREENING PENTRU DEPISTAREA PRECOCE ACTIVA A CANCERULUI DE COL UTERIN  04.01.2018

NR.

CRT

FURNIZOR

REPREZENTANT LEGAL

SEDIUL

Telefon/fax/email

1

CMI ATANASIU MARIUS

ATANASIU MARIUS

Tgv, str.Dinu Lipatti, bl.37A, ap.2, DB

0723/548.894
0245/213.351
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

2

CMI ANTOFIE CAMELIA MADI

ANTOFIE CAMELIA MADI

Loc.Tatarani, DB

0723/387.506
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

3

CMI BAUER ELENA

BAUER ELENA

Gaesti, str. Unirii nr. 4A, bl.17  parter, jud. Dambovita

0722348818,
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

4

CMI BARBULESCU AURA

BARBULESCU AURA

Tgv, str.Tudor Vladimirescu, nr.153, ap.17, DB

0245614065
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

5

CMI BLAGA MELANIA CODRUTA

BLAGA MELANIA CODRUTA

Loc.Comisani, DB

0245/263.021
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

6

CMI BIVOLARU VIORICA

BIVOLARU VIORICA

Loc.Moreni, str.Al.I.Cuza, nr.11, DB

0245666080
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

7

CMI BIVOLARU TATIANA

BIVOLARU TATIANA

Loc.Doicesti, str.Coloniei, nr.11, DB

0727/625.014
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

8

CMI BUNEA MARIA

BUNEA MARIA

Loc.Pucioasa, str.Aleea Ardealului, nr.A5, ap.2, parter, DB

0723/270.507
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

9

CMI COJUHARI SVETLANA

COJUHARI SVETLANA

Loc.Pucheni, DB

0723/794.616
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

10

CMI CIOROBA SILVIA

CIOROBA SILVIA

Loc.Sotanga, DB

0723/624.441
0245/229.148
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

11

CMI CRETOI FLORENTINA

CRETOI FLORENTINA

Loc.Darmanesti, DB

0740/239.683
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

12

CMI DUMITRASCU ELZI

DUMITRASCU ELZI

Loc.Fieni, Str.Teilor, nr.5, DB

0245/776.538
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

13

CMI DUMITRESCU DANA MAGDALENA

DUMITRESCU DANA MAGDALENA

Tgv, Str.Vasile Voiculescu, bl.19, parter, ap.82, DB

0722/638.228
0245/613.569
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

14

CMI DUMITRESCU ILEANA

DUMITRESCU ILEANA

Loc.Comisani, DB

0245263158
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

15

CMI  DANCIU  ILIE ELEONORA

DANCIU  ILIE ELEONORA

Loc. Dragomiresti, jud. Dambovita

0724554636
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

16

CMI DITU LUCHIAN BOGDAN

DITU LUCHIAN BOGDAN

Loc.Buciumeni, DB

0722/540.172
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

17

CMI DUMITRESCU LUMINITA

DUMITRESCU LUMINITA

Loc. Branesti

0745091665

18

CMI DINISOARA STANA

DINISOARA STANA

 

Targ., str. Mihai Popescu, bl. 39 A, ap.1, jud. Dambovita

0723273484
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

19

CMI DRAGAN GEORGIANA

DRAGAN GEORGIANA

Loc. Sotanga, str. Calea Pucioaste, nr. 2 B, JUD. Dambovita

0245229144
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

20

CMI EPURAN ROXANA

EPURAN ROXANA MIHAELA

Tgv, str.Parvan Popescu, nr.44, DB

0723/387.660
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

21

CMI GHEORGHE LIDIA

GHEORGHE LIDIA

Loc.Comisani, str.Principala, nr.1, DB

0722/668.138
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

22

CMI ILINCA CRISTINA

ILINCA CRISTINA

Loc.Fieni, str.Aleea Teilor, nr.5, DB

0727/311.483
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

23

CMI IORDAN VERONICA

IORDAN VERONICA

Loc.Costestii din Vale, DB

0723/348.990
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

24

CMI IOAN MARIANA

IOAN MARIANA

Loc.Hulubesti, DB

0720/531.057
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

25

CMI IONESCU ANGELA

IONESCU ANGELA

Com.Valea Lunga, DB

0723/624.478
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

26

CMI MATICA EMILIA VIORICA

MATICA EMILIA VIORICA

Loc.Moreni, str.22 Decembrie 1989, DB

0743/403.415
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

27

CMI MASTACAN MIHAELA

MASTACAN MIHAELA

Tgv, str.George Cair, bl.19, sc.B, ap.3, DB

0726/219.626
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

28

CMI MARINESCU IOLANDA

MARINESCU IOLANDA

Tgv, str.Merilor, bl.39A, et.1-3, DB

0722/415.511
0245/613.911
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

29

SC MEDICAL PALEATIV CARE SRL

TELICEANU HORIA

Loc.Pucioasa, str.Pietei, nr.5, Bl.SARMIS I, sc.D parter, DB

0722/683.131
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

30

CMI NITESCU ILEANA CARMEN

NITESCU ILEANA CARMEN

Loc.Pucioasa, str.Republicii, nr.25, DB

0723/617.620
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

31

CMI ORFANU ROSE MARIE CARMEN

ORFANU ROSE MARIE CARMEN

Tgv, Aleea Trandafirilor, bl.7, ap.1, DB

0723/590.829
0245/611.405
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

32

CMI OLTEANU MIRELA OLIMPIA

OLTEANU MIRELA OLIMPIA

Com.Dragomiresti, sat Ungureni, str.Principala, nr.200, DB

0723/543.715
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

33

CMI OPRESCU VASILICA

OPRESCU VASILICA

Moreni, str.22 Decembrie 1989, nr.5, DB

0744689.433
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

34

CMI OBILISTEANUMIHAELA

OBILISTEANU MIHAELA

Loc. Moreni, str.Republicii nr. 2, jud.Dambovita

0245668430
Mihaelaobilisyeanu2YAHOO.COM

35

CMI PISTRITU EUSEFINA

PISTRITU EUSEFINA

Tgv, str.Garii, nr.2, DB

 

0723/997.179
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

36

CMI POPESCU RODICA

POPESCU RODICA

Tgv, str.Urmuz, bl.2, DB

0752/068.630
0245/215.134
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

37

CMI POPA OLIMPIA

POPA OLIMPIA

Pucioasa, str.Republicii, nr.86, DB

0724/000.331
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

38

CMI PENCU CERASELA

PENCU CERASELA

Loc. Hulubesti, jud. Dambovita

0722560568
Ceraselaghita2YAHOO.COM

39

CMI POPESCU SEBASTIAN

POPESCU SEBASTIAN

Tgv, str.Hotin, bl.C1, ap.14, DB

0722/127.263
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

40

CMI PAVEL RODICA

PAVEL RODICA

Com.Dragomirsti, DB

0722/586.690
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

41

CMI PALADE CARMEN

PALADE CARMEN LUMINITA

Com.Tatarani, sat Gheboieni, DB

0744/316.009
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

42

CMI PETRICA PICA

PETRICA PICA

Moreni, str.22 Decembrie 1989, nr.7, DB

0733/790.141
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

43

CMI SAVOPOL IULIANA

SAVOPOL IULIANA

Tgv, str.Justitiei, nr.23, DB

0731/579.555
0723/977.006
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

44

CMI SURLICAE BANU MARIA

SURLICAE BANU MARIA

Com.Iedera, DB

0722/524.8998
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

45

CMI SAVU ANA CAMELIA

SAVU ANA CAMELIA

Tgv, str.Tudor Vladimirescu, nr.30-32, DB

0745/079.660
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

46

CMI STOICA LAURENTIA VENERA

STOICA LAURENTIA VENERA

Tgv, str.D.Zamfirescu, bl.11, sc.A, parter, ap.2, DB

0245/634.113
0742/889.044
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

47

SC SENIORMED -CONSULTATII SI TRATAMENT

 

BADESCU GHEORGHE

Pucioasa, Str.M.Eminescu, nr.7, DB

0722/655.625
0245/765.121
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

48

CMI STEFAN RODICA

STEFAN RODICA

Doicesti, str.Coloniei, nr.11, DB

0744/495.877
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

49

SC SCHARSCHER  MED SRL

SCHARSCHER KARIN

Targoviste, str. George Cair, nr.7, scx. B, ap.2, jud. Dambovita

0721259265
karinscharscher@yahoo, com

50

SC SCHARSCHER MED SRL

SCHARSCHER GABRIEL

Branesti, str. Principala, nr.96, jud Dambovita

0722386139
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

51

CMI SPINEANU EUGENIA

SPINEANU EUGENIA

Loc. Ulmi, str. Principala, nr.99 jud. Dambovita

0723329224
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

52

CMI TARABIC DANIELA

TARABIC DANIELA

Tgv, str.Basarabiei, Nr.8, Bl.2A, Et.p, Ap.2, DB

 

0724/070.474
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

53

CMI TANASESCU BEATRICE SIMONA

TANASESCU BEATRICE SIMONA

 

Gaesti, str.Unirii, nr.4A, bl.17, DB

0722/614.084
0245/713.408
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

54

CMI TATULESCU GABRIELA

TATULESCU GABRIELA

Tgv, str.Virgil Draghiceanu, nr.54A, DB

0245/632.294
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

55

CMI TENEA MARIA

TENEA MARIA

Loc. Branesti, jud. Dambovita

0245231101
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

56

CMI TOMESCU VIOREL

TOMESCU VIOREL

Moreni, str.A.I.Cuza, nr.11, DB

0744/581.459
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

57

CMI TOMESCU DAN

TOMESCU DAN

Moreni, str.A.I.Cuza, nr.11, DB

0722/390.693
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

58

CMI VOICU DOINA VERONICA

VOICU DOINA VERONICA

Moreni, str.22 decembrie 1989, nr.7, DB

 

0745/033.198
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

59

CMI ZIMTA ALINA ELENA

ZIMTA ALINA ELENA

Com.Corbii Mari, sat Petresti, DB

0723/779.064
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

60

CMI ZAHAREANU VERONICA

ZAHAREANU VERONICA

Tgv, str.Dinu Lipati, bl.37A, DB

0746/040.071
0245/633.329
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

TABEL CENTRE DE RECOLTARE INSCRISE IN
 SUBPROGRAMUL DE  SCREENING PENTRU DEPISTAREA PRECOCE ACTIVA A
CANCERULUI DE COL UTERIN  LA DATA DE  04.01.2018

NR.

CRT.

FURNIZOR

REPREZENTANT LEGAL

SEDIUL

Telefon/fax/email

1

SPITALUL ORASENESC PUCIOASA(RECOLTARE)

IONESCU CECILIA

Pucioasa, str.Republicii, nr.125, DB

0722/640.043;
0732/100.402;
0732/100.401
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

2

SPITALUL ORASENESC GAESTI(RECOLTARE)

OLARU ELENA

Gaesti, str.1 Decembrie, nr.170, DB

0245/710.297;
0245/711.028
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

3

SPITALUL MUNICIPAL MORENI(RECOLTARE)

MANU EUGENIA

Moreni, Bld.22 Decembrie 1989, nr.18, DB

0245/668.391;
0733/448.200
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

4

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE(RECOLTARE)

CLAUDIU DUMITRESCU

Tgv, str.Tudor Vladimirescu, nr.32, DB

0245/631.582;
0245/210.509-fax
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

5

CMI SAVU ANA CAMELIA(RECOLTARE)

SAVU ANA CAMELIA

Tgv, str.Tudor Vladimirescu, nr.30-32, DB

0745/079.660
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

6

CMI COJUHARI I.SVETLANA

COJUHARI I.SVETLANA

COM PUCHENI, JUD.DAMBOVITA

0723794616
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

TABEL CU LABORATOARELE INSCRISE IN SUBPROGRAMUL DE SCREENING
PENTRU DEPISTAREA PRECOCE ACTIVA A
CANCERULUI DE COL UTERIN LA DATA DE  04.01.2018

1

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE(LABORATOR)

CLAUDIU DUMITRESCU

Tgv, str.Tudor Vladimirescu, nr.32, DB

0245/631.582
0245/210.509-fax
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

2

SC EUDA MEDICAL SRL(LABORATOR)

GYORGY DANA

Loc.Moreni, str.22 Decembrie 1989, nr.7, DB

0245/666.569
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.